Rekuperácie | Prapex

Rekuperácie

Informácie

Základom rekuperačného systému je rekuperačná jednotka.
Čerstvý vzduch je do nej privádzaný zvonku cez fasádu domu s použitím protidažďovej žalúzie alebo cez strechu s použitím strešného prechodu s hlavicou. Použitý vzduch je odvádzaný rovnakou cestou. Na tieto prepojenia je potrebné použiť izolované potrubia.   

Na rekuperačnú jednotku sú následne dopojené dve vetvy potrubí: jedna privádza vzduch do domu a jedna odvádza. Vzduch prúdi dnu /von do/z miestností cez mriežky alebo tanierové ventily.

Na výber je niekoľko systémov potrubí, vďaka ktorým sa k rekuperačnej jednotke dopoja dve rozdeľovacie krabice: jedna na privádzaný vzduch, jedna na odvádzaný. Z rozdeľovacej krabice je vedený prívod/odvod vzduchu do každej miestnosti samostatným potrubím, ktoré sa na konci vzduchotesne dopojí do stropnej / stenovej /podlahovej krabice, na ktorú sa nakoniec osadí tanierový ventil / mriežka. Do jednej krabice môže byť dopojené jedno alebo dve potrubia.

K rekuperačnému systému je možnosť pripojiť zemný kvapalinový alebo vzduchový výmenník. Zemný výmenník čerstvý privádzaný vzduch v lete chladí a v zime predohrieva. Tým sa výrazne zvýši efektívnosť a účinnosť vetracích jednotiek so spätným získavaním tepla. 

Rekuperačný systém je možné doplniť ešte o dohrev vzduchu (elektrický alebo vodný), ktorý vzduch dohreje na požadovanú teplotu, a o zvlhčovač, ktorý zabezpečí ideálnu klímu počas celého roka.
Výhody rekuperácie

Vyššia kvalita ovzdušia v interiéri. Kontrolované riadené vetranie zabezpečuje neustály prísun čerstvého vzduchu do obytnej zóny a zároveň odvetranie tých častí domu, kde vznikajú pachy a vlhkosť. Čerstvý vzduch je filtrovaný, takže je čistejší, ako pri vetraní oknami. Možné je použitie filtrov, ktoré zachytávajú pele, čo je dobrá správa pre alergikov. Neustála výmena  vzduchu významne znižuje koncentrácie baktérií, plesní, radónu a iných škodlivín vo vzduchu, čím výrazne prispieva k väčšiemu komfortu a zdravšiemu prostrediu. Zníženie spotreby energie  na vykurovanie. Vysoká účinnosť rekuperačnej vetracej jednotky pri spätnom získavaní tepla znižuje náklady na kúrenie. Spotreba rekuperačnej jednotky je minimálna. Zníženie hluku. V domoch a bytoch so systémom rekuperácie už nie je potrebné otvárať okná. Dom je príjemne prevetraný pri zatvorených oknách. Hluk zostáva v exteriéri a Vy si môžete vychutnávať ticho a pohodu domova. Kontrola vlhkosti. Neustále odvádzanie vzduchu v miestach, kde je vyššia vlhkosť, zabezpečí jej kontrolu. Je možné aj dopojenie senzorov vlhkosti. Už žiadne orosené okná, či plesne v dome.  V nesposlednom rade aj zvýšenie bezpečnosti. Zatvorené okná znižujú riziko vniknutia nežiadúcich osôb do budovy. A možnosť vrátiť sa domov do vyvetraného priestoru napriek tomu, že okná boli počas Vašej neprítomnosti zatvorené, je na nezaplatenie. Máte záujem o klimatizáciu?

Kontaktujte
nás ešte dnes.

E-mail

obchod@prapex.sk

Tel. číslo

0902 223 999