Zelená domácnostiam | Prapex

Zelená domácnostiam

Informácie

Dotačný program Zelená domácnostiam je zameraný na podporu využívania tzv. malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v rodinných a bytových domoch


Kotly na biomasu

V rámci projektu Zelená domácnostiam II je možné získať kotly na biomasu podporu na inštalácie kotlov na biomasu, ktoré pokrývajú potrebu tepla a teplej vody v rodinných domoch a v bytových domoch. Podpora sa týka kotlov na spaľovanie peliet, brikiet, štiepok a kotlov na splyňovania kusového dreva. Nevyhnutnou podmienkou je náhrada kotla na spaľovanie tuhých fosílnych palív (uhlia), náhrada kotla na plyn prípadne na biomasu nie je oprávnená.


Tepelné čerpadlá

V rámci projektu Zelená domácnostiam II, je možné získať podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré budú slúžiť predovšetkým na vykurovanie. Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva teplo z vonkajšieho prostredia. Je určené najmä pre nízkoteplotné vykurovacie systémy, ako je napr. podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie, v domoch s dobrou tepelnou izoláciou. Vďaka efektívnemu využívaniu obnoviteľnej energie znižujú tepelné čerpadlá prevádzkové náklady domácnosti na vykurovanie a prípravu teplej vody.


Získanie dotácie Vám sprostredkujeme. Stačí keď sa na nás obrátite a my Vám s celým procesom od výberu správne kotla alebo tepelného čerpadla až po jeho inštaláciu pomôžeme.

Máte záujem o klimatizáciu?

Kontaktujte
nás ešte dnes.

E-mail

obchod@prapex.sk

Tel. číslo

0902 223 999