M. R. Štefánika 69
934 01 Levice

obchod@prapex.sk
Neváhajte nám napísať

+421 902 223 999
Máte otázky?

ČO TO JE

Tepelné čerpadlo je zariadenie šetrné k životnému prostrediu, ktoré využíva energiu akumulovanú v okolitom priestore, hlavne vo vzduchu, vode alebo zemi.

Vykurovanie miestností pomocou tepelného čerpadla má niekoľko výhod:
– Kúrenie prebieha automaticky podľa nastaveného požadovaného programu v závislosti od vonkajšej teploty
– Kúrenie tepelných čerpadlom je veľmi pohodlné, podobne ako vykurovanie plynom
– Tepelné čerpadlo zabezpečuje ekologické vykurovanie, pri prevádzke ktorého nedochádza
k priamemu uvoľňovaniu škodlivých emisií (napr. CO, SO2, NOx, CO2), nedochádza k poškodzovaniu životného prostredia, ľudského zdravia a neprispieva ku skleníkovému efektu. Umožňuje šetriť pôdne zdroje a zároveň znižovať náklady n vykurovanie.

AKO FUNGUJE

Tepelné čerpadlá prenášajú teplo cirkuláciou chladiva prostredníctvom odparovania a kondenzácie. Kompresor ťahá chladivo medzi výmenníkmi tepla. V jednej časti sa palivo odparuje pri nízkom tlaku a absorbuje teplo zo svojho okolia. Chladivo je potom stlačené na ceste do druhej časti, kde kondenzuje pri vysokom tlaku. V tom momente uvoľňuje teplo, ktoré sa absorbovalo skôr.

Tepelné čerpadlá dokážu zabezpečiť celoročnú klimatizáciu Vášho domova. Základná schéma tepelného čerpadla je znázornená na obrázku. Zahŕňa 3 nezávislé a vzájomne prepojené okruhy:

I – okruh, ktorý odoberá teplo z okolitého prostredia
II – okruh tepelného čerpadla s kompresorom
III – okruh, do ktorého sa odovzdáva získané teplo

Tepelné čerpadlo sa skladá zo 4 kľúčových prvkov (podobne ako klimatizácia):
1. Výparník – tu sa odoberá teplo z vonkajšieho prostredia, tlak vo výparníku reguluje expanzný ventil, ktorý musí zabezpečiť aby pri požadovanej teplote začalo vrieť chladivo.
2. Kompresor – zvyšuje tlak chladiva
3. Kondenzátor – tu chladivo odovzdáva teplo do vnútorného vykurovacieho okruhu, ktorým je zvyčajne systém cirkulujúcej teplej vody do radiátorov alebo do systému podlahového vykurovania, ale aj na vykurovanie teplej úžitkovej vody
4. Expanzný ventil – znižuje tlak chladiva pred vstupom do výparníka, tak aby pri odoberaní tepla v vonkajšieho prostredia mohlo chladivo zovrieť pri určitom tlaku a teplote. Všetky tieto 4 časti sú spojené prostredníctvom uzavretého potrubného systému.

Zdroje tepla pre tepelné čerpadlá

Typy tepelných čerpadiel podľa použitého druhu zdroja tepla rozdeľujeme do troch hlavných skupín. Používajú teplo akumulované vo vzduchu, v zemi, alebo v podzemnej vode:
– Vzduch – voda (tu je možnosť aj využívať ako zdroj tepla odpadných vzduch z iných aplikácií alebo zdrojov)
– Voda – voda
– Zem – voda

Týmito spôsobmi je teplo čerpané z vonkajšieho priestoru do vykurovaných miestností. Keďže je veľké množstvo energie akumulované vo vzduchu a v pôde, využitie tepla z týchto zdrojov tepelným čerpadlom je len jeho malou časťou a celkovo nedochádza k jeho zmene, ale na druhej strane týmto množstvom odobraného tepla vieme vykúriť priestor v budove na požadovanú teplotu.