M. R. Štefánika 69
934 01 Levice

obchod@prapex.sk
Neváhajte nám napísať

+421 902 223 999
Máte otázky?

Všeobecné informácie

Obchodné a technické informácie

Ekonomické a fakturačné informácie

Fakturačné údaje

IČO: 51426820
DIČ: 2120704586
IČ DPH: SK2120704586

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 45169/N

Sídlo

prapex, s. r. o.
M. R. Štefánika 69
934 01 Levice

Showroom

V príprave

KVALITNÉ SLUŽBY

Vysoký štandard, dôveryhodnosť a profesionalita

To sú naše základné poznávacie črty. V našej spoločnosti kladieme veľký dôraz na kvalitu a precíznosť prevedených prác. Pri poradenstve a výbere sa snažíme odporučiť zákazníkovi zariadenie na základe bohatých skúsenosti, kde sa sústreďujeme predovšetkým na kvalitu, funkcionalitu, nákupnú a prevádzkovú hospodárnosť. Výhodou je, že disponujeme širším výberom produktov, a teda vieme lepšie naplniť očakávania klientov a odporučiť to najoptimálnejšie riešenie.

Kvalifikovaní technici

Naši technici sú profesionáli vo svojom obore. V záujme neustáleho rastu, vzdelávania a osvojovania si našich štandardov im poskytujeme pravidelné školenia. Hodnoty našej spoločnosti sa zakladajú na precíznej a profesionálnej montáži s ohľadom na čo najvyššiu estetiku. Úlohou technikov je tiež zanechať montážne miesto minimálne v takom poriadku, v akom ho našli (alebo vo väčšom).

Odborný servis

Špičkový a profesionálny servis začína už v bode prvotnej komunikácie, ktorý spočíva v pochopení predstáv a očakávaní zákazníka. Nasleduje poradenstvo s výberom zariadenia, kvalitná, rýchla a čo najestetickejšia montáž až po zabezpečenie záručného a pozáručného servisu. Ku každej požiadavke zákazníka pristupujeme vždy rovnako a s maximálnou serióznosťou.