Cenník montáže | Prapex

Cenník montáže

Cenová ponuka na montáž klimatizácie do 3,5 kW

Montáž klimatizácie obsahuje:

- osadenie a sprevádzkovanie klimatizácie
- základnú konzolu pre vonkajšiu jednotku
- odvod kondenzátu z vnútornej jednotky samospádom PVC rúrou alebo kondenzačnou hadicou do 5m vrátane materiálu
- vytvorenie elektrického napájania do 5m vrátane kabeláže CYSY 3x2,5
- zaučenie obsluhy podľa návou o obsluhe
- protokol o montáži
- 1 krát prieraz cez stenu z tehly, pórobetónu alebo betónu (v prípade betónu do 25 cm, ak viac ako 25 cm tak sa cena montáže zvýši o 36 Eur s DPH)

Cena montáže klimatizácie neobsahuje rozvod chladu s osadením, tento je k cene montáže klimatizácie pripočítaný na základe reálnej spotreby materiálu.

240€ s DPH

Cenová ponuka na montáž klimatizácie nad 3,5 kW

Montáž klimatizácie obsahuje:

- osadenie a sprevádzkovanie klimatizácie
- základnú konzolu pre vonkajšiu jednotku
- odvod kondenzátu z vnútornej jednotky samospádom PVC rúrou alebo kondenzačnou hadicou do 5m vrátane materiálu
- vytvorenie elektrického napájania do 5m vrátane kabeláže CYSY 3x2,5
- zaučenie obsluhy podľa návou o obsluhe
- protokol o montáži
- 1 krát prieraz cez stenu z tehly, pórobetónu alebo betónu (v prípade betónu do 25 cm, ak viac ako 25 cm tak sa cena montáže zvýši o 36 Eur s DPH)

Cena montáže klimatizácie neobsahuje rozvod chladu s osadením, tento je k cene montáže klimatizácie pripočítaný na základe reálnej spotreby materiálu.

284€ s DPH

Cenová ponuka na montáž klimatizácie nad 5 kW

Montáž klimatizácie obsahuje:

- osadenie a sprevádzkovanie klimatizácie
- základnú konzolu pre vonkajšiu jednotku
- odvod kondenzátu z vnútornej jednotky samospádom PVC rúrou alebo kondenzačnou hadicou do 5m vrátane materiálu
- vytvorenie elektrického napájania do 5m vrátane kabeláže CYSY 3x2,5
- zaučenie obsluhy podľa návou o obsluhe
- protokol o montáži
- 1 krát prieraz cez stenu z tehly, pórobetónu alebo betónu (v prípade betónu do 25 cm, ak viac ako 25 cm tak sa cena montáže zvýši o 36 Eur s DPH)

Cena montáže klimatizácie neobsahuje rozvod chladu s osadením, tento je k cene montáže klimatizácie pripočítaný na základe reálnej spotreby materiálu.

264€ s DPH

Rozvod chladu s osadením

- izolované medené potrubia 1/4" / 3/8" / 1/2"
- estetické krycie lišty na zakrytie medených potrubí
- komunikačný kábel CYKY 5x1,5 medzi vnútornou a vankajšou jednotkou

Všetky neštandartné a špecifické požiadavky montáže a tiež potrebné naviac práce búdu ohodnotené zvlášť

24€ s DPH / m
Ceny sú orientačné. Cenová ponuka bude vypočítaná po obhliadke.

Máte záujem o klimatizáciu?

Kontaktujte
nás ešte dnes.

E-mail

obchod@prapex.sk

Tel. číslo

0902 223 999