M. R. Štefánika 69
934 01 Levice

obchod@prapex.sk
Neváhajte nám napísať

+421 902 223 999
Máte otázky?

Štandardná montáž pre 3,5 kW klimatizáciu obsahuje:
  • chladivové potrubie spolu s krycími lištami a napájacím a signálnym káblom medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou do 3 metrov,
  • jeden prieraz cez stenu z tehly alebo pórobetónu,
  • odvod kondenzátu do 5 metrov,
  • vytvorenie elektrického napájania do 5 metrov,
  • základná konzola pre vonkajšiu jednotku s doplnkovými silent blokmi