M. R. Štefánika 69
934 01 Levice

obchod@prapex.sk
Neváhajte nám napísať

+421 902 223 999
Máte otázky?

V súčasnej dobe sa stáva otázka energetickej efektívnosti a ochrany životného prostredia stále aktuálnejšou. Jedným z riešení, ako znížiť energetickú náročnosť domácnosti a zároveň prispieť k ekologickejšiemu prostrediu, je inštalácia tepelného čerpadla (tejto téme sme sa venovali detailnejšie v téme: ako funguje tepelné čerpadlo). Niektorých odrádza práve vyššia obstarávacia cena tepelného čerpadla v porovnaní s napríklad plynovým kotlom – a tu práve využitie dotácií je výborný spôsob, ktorým si počiatočné náklady v značnej miere znížite.

Výška príspevku z programu Zelená domácnostiam je až 3 800 €.  V prípade domácností, ktoré prejdú z používania kotlov na tuhé palivá na tepelné čerpadlo sa môže výška príspevku vyšplhať až na 4 370 €.

Dotácie na tepelné čerpadlá

1. Štátne dotácie

Program Zelená domácnostiam: Tento program je financovaný z fondov EÚ a je určený pre fyzické osoby, ktoré si chcú inštalovať tepelné čerpadlo. Dotácia môže pokryť značnú časť nákladov na zariadenie a jeho inštaláciu.

2. Miestne samosprávy

Niektoré obce a mestá ponúkajú vlastné dotácie alebo granty na podporu inštalácie tepelných čerpadiel. Tieto programy môžu byť často kombinované so štátnymi dotáciami, čo umožňuje získať ešte väčšiu finančnú podporu.

3. Komerčné banky a úvery

Niektoré banky ponúkajú zvýhodnené úvery na energeticky úsporné projekty, vrátane inštalácie tepelných čerpadiel. Tieto úvery môžu mať nižšie úrokové sadzby a dlhšiu dobu splácania, čo z nich robí atraktívnu možnosť pre tých, ktorí nechcú čakať na schválenie štátnej dotácie.

montáž tepelného čerpadla

Podmienky na získanie dotácie k tepelnému čerpadlu – kto, načo a ako môže získať dotáciu?

Pre získanie dotácie je však potrebné splniť niekoľko podmienok, ktoré sú stanovené príslušnými orgánmi a programami. Nižšie sú uvedené hlavné podmienky, ktoré musíte splniť:

1. Oprávnený žiadateľ

  • Fyzická osoba: Musíte byť fyzickou osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
  • Vlastník nehnuteľnosti: Musíte byť vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti, kde bude tepelné čerpadlo inštalované. V niektorých prípadoch môžu byť oprávnení aj dlhodobí nájomníci s písomným súhlasom vlastníka.

2. Oprávnená nehnuteľnosť

  • Rodinný dom: Dotácie sú často poskytované pre rodinné domy, ktoré sú používané na trvalé bývanie.
  • Energetický certifikát: V niektorých prípadoch môže byť požadovaný energetický certifikát budovy, ktorý potvrdí, že dom spĺňa určité energetické štandardy.

 3. Oprávnené zariadenie

  • Certifikované tepelné čerpadlo: Tepelné čerpadlo musí byť certifikované a musí spĺňať technické špecifikácie stanovené dotačným programom. V našej ponuke nájdete modely značiek Mitsubishi, Panasonic, Midea, LG a iné, ktoré tieto podmienky spĺňajú.
  • Inštalácia odbornou firmou: Tepelné čerpadlo musí byť nainštalované odbornou firmou, ktorá je registrovaná ako oprávnený zhotoviteľ v príslušnom dotačnom programe.

4. Finančné podmienky

  • Predbežná kalkulácia: Musíte predložiť predbežnú kalkuláciu nákladov na inštaláciu tepelného čerpadla, vrátane ceny zariadenia a inštalačných prác.
  • Maximálna výška dotácie: Existuje maximálna výška dotácie, ktorá môže byť poskytnutá. Táto suma sa môže líšiť podľa konkrétneho programu a typu tepelného čerpadla.
montér a tepelné čerpadlo

Postup pri žiadosti o dotáciu

Získanie dotácie na tepelné čerpadlo môže byť zložitejším procesom, avšak výsledná úspora na nákladoch na vykurovanie a zlepšenie energetickej efektívnosti domácnosti stoja za to. Využitím dostupných dotácií a grantov môžete znížiť počiatočné investičné náklady a rýchlejšie sa dostať k návratnosti investície. Odporúča sa začať prípravou projektu čo najskôr a konzultovať s odborníkmi, ktorí vám pomôžu s celým procesom od podania žiadosti až po úspešné čerpanie dotácie

Prečo si vybrať nás?

Ako oprávnený zhotoviteľ vám pomôžeme jednoducho uplatniť poukážku – všetko potrebné vybavíme za vás. Odborne poradíme a nainštalujeme to najvhodnejšie  zariadenie, čím zabezpečíme, že celý proces prebehne hladko a bez starostí. Obráťte sa na nás.