M. R. Štefánika 69
934 01 Levice

obchod@prapex.sk
Neváhajte nám napísať

+421 902 223 999
Máte otázky?

Tepelné čerpadlá sú v súčasnosti jedným z najúspornejších a najekologickejších vykurovacích zdrojov.  A to je jedným z hlavných dôvodov, prečo je tepelné čerpadlo voľbou číslo 1 pri výstavbe nových domov a budov a prečo štát podporuje ich používanie. Bližšie o tom, ako získať dotáciu sme sa venovali v tomto článku. Čoraz častejšie o tomto spôsobe vykurovania uvažujú aj majitelia starších nehnuteľností.

Je ale tepelné čerpadlo vhodné na použitie v už postavených budovách? V akom prípade bude tepelné čerpadlo v staršom dome ekonomicky výhodným riešením?

tepelné čerpadlo

Hlavné slovo pri rozhodovaní majú tepelné straty.

Vhodnosť inštalácie tepelného čerpadla do starého domu je podmienená nízkymi tepelnými stratami – problémom nie je ani samotný vek budovy a ani technológia jej výstavby.

Tepelné straty presahujúce 65 W/m2 vedú k nehospodárnej a neefektívnej prevádzke tepelného čerpadla a v zle izolovaných starších budovách môžu straty presiahnuť aj 200 W/m2. V takýchto situáciách je na udržanie primeranej teploty v dome potrebná inštalácia čerpadla s vyšším výkonom (14-20kW), čo je spojené s vysokými obstarávacími aj prevádzkovými nákladmi.

Taktiež je potrebné zohľadniť i to, že tepelné čerpadlá sú najúčinnejšie a najekonomickejšie, keď pracujú s nízkoteplotnými systémami (ako je podlahové vykurovanie), a vo väčšine starých domov je najbežnejšia vysokoteplotná inštalácia. Modernizácia spočívajúca vo výmene radiátorov za nové môže byť spojená s vysokými nákladmi a nezaručuje očakávaný tepelný komfort, pretože aj nové radiátory – tzv. doskové – sa tiež najlepšie osvedčujú v budovách s nízkymi tepelnými stratami. Preto pred tým, ako sa rozhodnete, aký typ vykurovania bude pre Váš dom najvýhodnejší a či sa oplatí nahradiť kotol tepelným čerpadlom, je dôležité poznať tepelné straty budovy. Túto informáciu, ako aj to, za akých podmienok bude inštalácia tepelného čerpadla ekonomicky rentabilná, Vám poskytne energetický audit vypracovaný odborníkmi.

Vo všeobecnosti ale platí, že bez ohľadu na vykurovací systém, v zle zateplenej budove budú tepelné straty vždy vysoké a teda aj náklady na vykurovanie. Preto, ak sa rozhodnete vymeniť kotol za tepelné čerpadlo, investíciu je potrebné začať renováciou domu.

Zníženie tepelných strát docielite:

  • výmenou starých okien a dverí,
  • izoláciou strechy (alebo stropu),
  • izoláciou vonkajších stien,
  • inštaláciou vetrania s rekuperáciou tepla.

Je teda tepelné čerpadlo pre starý dom ekonomicky výhodné?

Budeme úprimní – nie vždy. Tepelné čerpadlo v starom dome však môže byť veľmi dobrým, ekologickým a finančne nenáročným riešením, ak sú splnené tieto dve podmienky:

  • správna tepelná izolácia budovy, ktorá zaručuje nízke tepelné straty,
  • spolupráca čerpadla s nízkoteplotným vykurovacím systémom.
úspory s tepelným čerpadlom

Je potrebné zdôrazniť, že modernizácia vykurovacieho systému si vyžaduje nemalú investíciu. V prípade tepelného čerpadla je ale možné ju realizovať v niekoľkých etapách, čím sa dosahujú konkrétne ciele postupne: zníženie tepelných strát, výmena kotla za tepelné čerpadlo a výmena vysokoteplotných radiátorov na nízkoteplotné vykurovacie systémy. Je dobré zdôrazniť aj bezobslužnú prevádzku tepelného čerpadla – to bude určite významné, ak v budove bývajú napríklad starší ľudia.Ak plánujete modernizáciu Vášho domu a zvažujete investíciu do tepelného čerpadla, radi Vám poradíme, ako s výberom tak aj so samotnou inštaláciou a spustením tepelného čerpadla. Kontaktujte nás. Pôsobíme prevažne v okolí miest Levice, Nitra, Zvolen a okolie.