M. R. Štefánika 69
934 01 Levice

obchod@prapex.sk
Neváhajte nám napísať

+421 902 223 999
Máte otázky?

Inštalácia tepelného čerpadla LG Therma V s výkonom 14 kW, kde sme dodávali a realizovali aj zapojenie zásobníka TÚV a taktovacej nádoby resp. aj dopojenie do exitujúceho kúrenia, tepelné čerpadlo nahradilo existujúci dosluhujúci plynový kotol, pri zásobníku TÚV je veľmi dôležitá veľkosť teplovýmennej plochy, musí byť čo najväčšia, zásobníky TÚV určené pre vysokoteplotné zdroje tepla ako plynový kotol alebo kotol na pelety nepracujú správne

Produkty v ponuke